Veiligheid


Taken van de veiligheidscoördinator


De coördinator moet de architect en aannemer inlichten over risico's die tijdens de verwezenlijking en na de ingebruikname kunnen plaatsvinden. In het ontwerp moeten daarom reeds preventiemaatregelen opgenomen worden om deze risico's uit te sluiten. Deze risico's zijn aanwezig voor de arbeiders, bezoekers maar ook omwonenden en voorbijgangers.


De coördinatietaak bestaat uit 2 fases: het ontwerp en de verwezenlijking. De fases kunnen door 2 verschillende of door eenzelfde persoon gecoördineerd worden.


De coördinator-ontwerp controleert het ontwerp, de werfinrichting en de omgeving op onveilige elementen. Op basis hiervan stelt hij een veiligheid- en gezondheidsplanp die de risico's en de preventiemaatregelen beschrijven. Er wordt tevens een postinterventiedossier en een coördinatiedagboek opgemaakt. Deze drie documenten omvatten alle veiligheidsaspecten van uw project.


Tijdens de uitvoering van de bouwwerken moet de veiligheidscoördinator regelmatig aanwezig zijn om de coördinatie van de werken te evalueren ter voorkoming van de risico's. Er worden controles uitgevoerd op het toepassen van het veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan wordt aangevuld volgens de vooruitgang van het project. Bij elk bezoek wordt ook het coördinatiedagboek aangevuld of bijgewerkt. Afhankelijk van de grootte van het project wordt een coördinatiestructuur georganiseerd door de veiligheidscoördinator. Op het einde van de werken levert de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een postinterventiedossier af waarin de gebruikte materialen, uitvoeringsplannen, technische fiches, attesten en dergelijke worden gebundeld. Dit document is zeer belangrijk bij onderhoud of latere werkzaamheden aan het gebouw.


De coördinatieopdracht verloopt als volgt:


  • opstellen veiligheid- en gezondheidsplan;
  • adviezen tijdens ontwerpfase;
  • opstellen coördinatiedagboek;
  • organiseren van coördinatiestructuur (niveau A);
  • werfcontroles incl. opmaken van veiligheidsverslagen;
  • opstellen postinterventiedossier.


Wanneer van toepassing?


Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is bij wet verplicht vanaf er tenminste twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf over de volledige termijn van het project. De aannemers hoeven zelfs niet gelijktijdig op de werf aanwezig te zijn. Het doel van deze wetgeving is het beheersen van de risico's tijdens de uitvoerings- en onderhoudsfases van het project.


Voor kleine werken met een kostenraming kleiner dan 2,5 miljoen euro is een veiligheidscoördinator niveau B nodig. Deze moet aangesteld worden door de architect of de aannemer indien geen architect vereist is. Hierbij hebben de aannemers zelf de keuze om de veiligheidscoördinatie uit te oefenen tijdens de verwezenlijking van het project.


Voor werven groter dan 500 m² moet de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aanstellen.

Werken waarvan de raming 2,5 miljoen euro overschrijdt of die groter zijn dan 500m2 en waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren, dienen verplicht opgevolgd te worden door een veiligheidscoördinator niveau A.


De veiligheidscoördinator moet natuurlijk gecertificeerd zijn. Zowel niveau A als B.

Wij kunnen voor elk project de gepaste veiligheidscoördinator aanbieden.

Voor een prijs op maat kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.


Staalconstructie