Stabiliteit


Buro Benton is uw ideale partner voor technisch advies en ontwerp omtrent stabiliteit voor uw verbouwing of nieuwbouw van uw woning of klein appartementsgebouw. Berekenen van hout-, staal- en betonconstructies en de volledige werfopvolging ervan behoren tot ons takenpakket.


Verbouwing

Heeft u een woning gekocht en twijfelt u over de stabiliteit? Of wilt u een muur verwijderen, vloerplaat uitbreken om isolatie te plaatsen of bijbouwen? Wij kunnen u zeer snel deskundig advies verlenen zowel mondeling als schriftelijk. Wij berekenen en ontwerpen alle elementen nodig om uw droomproject te realiseren. Deze kunnen bijvoorbeeld funderingen, balken, kolommen of een nieuw trapgat zijn. Wij bieden verschillende pakketten aan naargelang de situatie van uw project. Bekijk onze pakketten onderaan deze pagina.


Nieuwbouw

U wilt uw droomwoning bouwen. Een stabiliteitsingenieur is een onmisbare partner. Is het ontwerp van de architect technisch haalbaar? Moeten er niet teveel leidingen en kanalen door essentiele constructie-elementen? Hoe zit het met de ondergrond, welk funderingstype wordt het best toegepast? Dit zijn allen vragen die niet onbeantwoord mogen blijven. Samen met de architect, bouwheer en later met de aannemer komen deze vragen aan bod en wordt een gepaste oplossing aangeboden.


Voorstudie

De voorstudie wordt opgemaakt na een bespreking met alle partijen over het project. Op basis van het voorontwerp van de architect wordt de voorstudie stabiliteit opgemaakt. Hier wordt de haalbaarheid van het voorontwerp berekend en indien nodig in samenspraak met architect en bouwheer nadien nog aangepast.


Ontwerp

Nadat de eventuele knelpunten besproken en opgelost zijn kan aan de definitieve studie begonnen worden. Deze bestaat onder andere uit ten gedetailleerde berekening, uitvoeringsplannen, meetstaten en borderellen.

Met deze documenten kan de aannemer meteen aan de slag.


Opvolging

Om de kwaliteit van de stabiliteit te blijven garanderen wordt de werf in samenspraak met aannemer, architect en bouwheer regelmatig bezocht om de uitvoering te controleren en eventuele problemen op te lossen.Poutrellen