Veiligheid

Veiligheids

coördinatie

Zorg voor een veilig gevoel en goede gezondheid op de werf met Buro Benton.

 

Taken van de veiligheidscoördinator

 

De coördinator moet de architect en aannemer inlichten over risico's die tijdens de verwezenlijking kunnen plaatsvinden. In het ontwerp moeten daarom reeds preventiemaatregelen opgenomen worden om deze risico's uit te sluiten.

 

Er worden een veiligheid- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier opgemaakt. Deze twee documenten samen met het coördinatiedagboek bevatten alle veiligheidsaspecten van uw project.

 

Tijdens de uitvoering van de bouwwerken moet de veiligheidscoördinator regelmatig aanwezig zijn om de coördinatie van de werken te evalueren ter voorkoming van de risico's. Er worden controles uitgevoerd op het toepassen van het veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan kan aangepast worden aan de behoeften van het project. Bij elk bezoek wordt ook het coördinatiedagboek aangevuld of bijgewerkt.

 

Wanneer van toepassing?

 

Vanaf er tenminste twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf over de volledige termijn van het project. De aannemers hoeven zelfs niet gelijktijdig op de werf aanwezig te zijn.

 

Voor werven groter dan 500 m² moet de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aanstellen. De veiligheidscoördinator moet natuurlijk gecertificeerd zijn.

Indien de werven kleiner zijn, hebben de aannemers zelf de keuze om de veiligheidscoördinatie uit te oefenen tijdens de verwezenlijking van het project.

 

Staalconstructie

Florastraat 149/101

 

9050 Gentbrugge

info@burobenton.be

 

+32 (0)468 43 21 12

 

 

©2018 Buro Benton. All Rights Reserved.